مدل ها و طرح های کسب و کار

۱۳۹۸-۰۵-۰۹

تغییر نقشه کسب و کار در دهه آتی ایران

نقشه مهم بیکاری و اشتغال ده سال آینده ایران فشردگی زمان، مکان و فناوری در عصر ارتباطات باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل در دهه […]
۱۳۹۸-۰۵-۰۵

۲۰ دلیل شکست استارت آپ ها