بیاموزیم

۱۴۰۰-۰۱-۱۴

احساس همدلی، راز ایجاد تغییرات سازمانی

چکیده مطلب اگر شما مدیر یک شرکتید و خواهان ایجاد برخی تغییرات سازمانی موفق در شرکت خود هستید، باید از وجود یک تیم کاری یکپارچه و […]
۱۳۹۸-۰۶-۱۲

چه کسانی احساس خوشبختی میکنند؟

انسانهایی که درگیر کارهای چالش برانگیز و نیازمند همت و تلاش میشوند، در درازمدت احساس خوشبختی بیشتری خواهند داشت و فکر نکنید با بیکاری و صرفا […]
۱۳۹۸-۰۶-۱۲

طرح تحول نظام سلامت، فرصت یا تهدید برای پزشکان

چکیده: پس از سالیانی طولانی آنچه استحقاق مردم کشورمان و یکی از وظایف دولت­ها بر مردم بود، کاهش سهم بیماران از هزینه خدمات درمانی است که […]
۱۳۹۸-۰۶-۱۲

حقوق سلامت زنان

مقدمه: به جهت اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی، در بیشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقی اسلام از حقوق و مسئولیت های یکسان […]