دکتر محمد رضا مهربان پور

  • دکتری, ۱۳۹۲, حسابداری, دانشگاه پوترا مالزی
  • عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
  • مدیر برنامه و بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
  • قائم مقام معاونت مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران
  • عضو انجمن حسابداران خبره ایران
  • عضو انجمن حسابداری امریکا
  • عضو انجمن مالیه امریکا
  • عضو انجمن بین المللی مدیریت مالی
  • عضو جامعه بین المللی راهبری شرکتی
  • عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران