دکتر سید محسن علیزاده طباطبایی

  • دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) و مدرس رسمی دانشگاه
  • تجربه کار در صنایع مختلف پس از اخذ مدرک دانشگاه (۲۱ سال)
  • مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت خردگستران (۱۰ سال)
  • معاون مدیرعامل شرکت متروی تهران (اکنون)
  • حضور در مذاکرات قراردادی خارجی تا حجم ۱۰ هزار میلیارد تومان
  • دفاع و تصویب و کنترل بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه حمل و نقل در شهرداری
  • خالق مفهوم و مولف کتاب “مذاکره ناب” با مقدمه پروفسور علی اکبر فرهنگی
  • صاحب ۱۰ عنوان مقاله علمی پذیرفته شده در مجلات علمی بین المللی
  • همکاری در راه اندازی استارت آپ بیماران خاص
  • برگزاری ده ها کارگاه آموزشی مدیریتی جهت مدیران عامل و مدیران صنایع پزشکی، دندانپزشکی، فولاد، معادن سنگ و سیمان