دکتر سید رضا شیرازی مفرد

  • دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار – دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
  • کارشناس ارشد هوش مصنوعی – دانشگاه امیر کبیر تهران
  • مدیر عامل و موسس شرکت تندیس تلاش و تفکر(۱۳۸۹ تا کنون)
  • مدیر پروژه و برنامه نویس وب شرکت کانادایی ABB MEDIA (1385تا ۱۳۸۹)
  • عضو هیئت مدیره و مدیر تولید شرکت خدمات مدیریت فریوران (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵)
  • برنامه نویس وب دفتر حقوقی حامی(۱۳۸۲)
  • رئیس هیئت مدیره و مدیر تولید شرکت ایده های نرم افزاری مینو(۱۳۸۱ تا۱۳۸۲)