دوره های کوتاه مدت

مرکز تخصصی کارآفرینی سلامت جهاد علوم پزشکی شهید بهشتی به جهت ارتقای تخصص های مورد نیاز در زمینه کارآفرینی و کسب و کار اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت نظیر بورس، مدیریت پروژه، بازاریابی دیجیتال و غیره نموده است.

از کلیه علاقه مندان دعوت می شود جهت اطلاع از شرایط هر یک از دوره ها، بر روی کورس مربوطه کلیک نمایند.

دوره آموزش بازاریابی

دوره آموزش بازاریابی

دوره آموزش مدیریت پروژه

دوره آموزش مدیریت پروژه

دوره آموزش بابوک

دوره آموزش بابوک

دوره آموزش کسب و کار الکترونیک

دوره آموزش کسب و کار الکترونیک

دوره آموزش بازاریابی دیجیتال

دوره آموزش بازاریابی دیجیتال

اطلاعات تماس