جاستین ترودو اولین دوز واکسن COVID-19 AstraZeneca را دریافت کرد