اساتید

دکتر سالار ارزیده

مدرس مبانی کارآفرینی و نوآوری


دکتر محسن برزگر خلیلی

مدرس خلاقیت و ایده پردازی


مهندس محمد فلاح پور

مدرس و مشاور مدیریت پروژه


دکتر معصومه جعفری

مدرس تیم سازی و مدیریت تیم های کوچک


استاد علی اکبر جعفری

مدرس دوره های مدیریت مالی و مشاورامور مالیاتی


دکتر دیاکو نوروزی

مدرس دوره مدیریت بازاریابی


مهندس مهدی سعیدی کیا

مدرس دوره تدوین طرح کسب و کار


دکتر سید رضا شیرازی مفرد

مدرس بازاریابی دیجیتال


دکتر حمید رضا قاضی مقدم

مدرس مدیریت برند در حوزه سلامت و تحقیقات بازاریابی


دکتر مازیار میر

مدرس اصول و فنون مذاکره


دکتر مهدی بهارلو

مدرس مدیریت نوآوری


دکتر سید محسن علیزاده طباطبایی

مدرس دوره استراتژی های ورود به بازار سلامت


استاد علی اکبر جعفری

مدرس دوره های مدیریت مالی و مشاورامور مالیاتی


دکتر حسین درگاهی

مدرس دوره مدیریت منابع انسانی


دکتر جواد معتمدی

مدرس دوره حقوق کسب و کار


دکتر محمد رضا مهربان پور

مدرس مدیریت مالی، بیمه و مالیات


دکتر امید احمدی

مدرس مبانی سازمانی و مدیریت و مبانی سازمان